Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig med en måneds varsel før nyt kvartal.

Indbetalt kontingent refunderes ikke!