Kontingent

Voksne 280 kr. pr. kvartal

Børn 80 kr. pr. kvartal

Kontingent opkræves hvert kvartal forud ved bankoverførsel på reg.nr. 1551, kontonr. 16842923.

Oplys medlemsnr, navn samt hvilket kvartal det drejer sig om ved indbetaling.

Betalingsfristerne bedes overholdt. Ved rykker opkræves et gebyr på 50 kr. pr. fremsendte mail.

Kvittering for indbetaling er gyldig medlemsbevis.

Betalingsfrister 14/1, 14/4, 14/7 og 14/10. Mail udsendes hver den 1. ved hvert af de 4 påbegyndte kvartaler.

Gæstebetaling

Gæster for hvert medlem,  kan medtages mod betaling af 20 kr. for hver gæst,., som lægges i postkassen i forhallen eller betales via bankoverførsel.